هورمون ها:

دستگاه غدد درون ریز، دستگاهی کنترل کننده است که در طولانی مدت عمل می کند. هورمون ها معمولاً در خون ترشّح می شوند و به سوی سلول های هدف جریان پیدا می کنند که در آن جا با چسبیدن به گیرنده های خاصی عمل می کنند. دستگاه غدد درون ریز بر اساس پسخوراند منفی کار می کند.

غده ی هیپوفیز:

هیپوفیز خَلْفی، زایده ای روی هیپوتالاموس است. هورمون های اصلی آن؛ وازوپرسین (مؤثّر در حفظ تعادل بین آب و الکترولیت، یعنی مواد حل شده) و اُکسی توسین (تولید شیر و وضع حمل کردن) هستند. هیپوفیز قُدامی، هورمون های گوناگونی تولید می کند؛ از جمله هورمون های گونادوتروپین که سبب می شوند غدد هورمون هایی را تولید کنند؛ هورمون آدرنوکور تیکوتروپین که قشر غده فوق کلیوی را تحریک می کند، و پرولاکتین که در رفتار تولید مثلی نقش دارد.

هسته ی درونی غده ی فوق کلیوی:

هسته درونی غده ی فوق کلیوی، عمدتاً اپی نفرین تولید می کند. سلول های ترشحی آن، شبیه بافت های پس گرهی دستگاه عصبی سمپاتیک هستند و خودشان به وسیله ی بافت های پیش گرهی عصب دار می شوند. این بخش، پاسخ های اضطراری طولانی مدت تری را به عهده دارد.

قشر غده ی فوق کلیوی:

قشر غدّه ی فوق کلیوی، هورمون های استروئیدی تولید می کند. گلوکر کورتیکوئیدها (کورتیزول) در متابولیسم مواد قندی و واکنش های (استرس) ناشی از فشار روحی دخالت دارند. مینر الوکوتیکوئیدها (آلدوسترون) عمدتاً با تأثیرگذاری روی کلیه ها، تعادل الکترولیتی را تحت تأثیر قرار می دهند. آندروژن ها (تستوسترون) در ویژگی ها و رفتارهای جنسی نقش دارند.

لوزالمعده:

هورمون های لوزالمعده، عبارتند از هورمون های پیتیدی انسولین و گلوکاگن که عوامل کلیدی در کنترل فرآیندهای متابولیسمی هستند.

تخمدان ها:

تخمدان ها، کنترل غدد درون ریز را طی عمل تولیدمثل در زن ها به عهده دارند. هورمون استروژن و پروژسترون با رشد فولیکول ها در دوره ی قاعدگی تولید می شوند و به وسیله ی یک حلقه ی پسخوراند مشتمل بر هیپوتالاموس، غده هیپوفیز، تخمدان ها و رحم کنترل می شوند.

بیضه ها:

بیضه ها، هورمون های آندروژن و عمدتاً تستوسترون را تولید می کنند که اندام های تناسلی اولیه مردانه را متمایز می کند و سبب بروز ویژگی های جنسی ثانویه در مردان می شوند. بیضه ها همچنین هورمون ضد مولری را تولید می کنند که از رشد اندام های تناسلی داخلی زنانه در جنین های مذکر جلوگیری می کند.

غده ی صنوبری:

غدّه صنوبری، ملاتونین ترشح می کند که ریتم های بدنی را با تغییرات فصلی همآهنگ می کند.

هورمون ها

دستگاه غُدد درون ریز (1)، دستگاهی کنترل کننده ای است که در درازمدت اثر می گذارد. (2) هورمون ها در جاهای متعدد بدن، از جمله غدد درون ریز اختصاصاً تولید می شوند. هورمون ها معمولاً در خون ترشّح می شوند و به طرف سلول های هدف جریان پیدا می کنند؛ در آن جا با چسبیدن به گیرنده های خاصی عمل می کنند و همانند ناقل های عصبی، فعالیت سلول ها را تغییر می دهند. هورمون ها می توانند اثر سازمان دهنده (آماده کردن بدن برای رفتارهای خاص) و نقش فعال کننده (راه انداز رفتار) داشته باشند. دستگاه غدد درون ریز بر اساس پسخوراند منفی (3) عمل می کند. مقدار تغییر در سلول های هدف، به غده درون ریز پسخوراند می گردد. اگر تغییر کمتر از حد نیاز باشد، هورمون بیشتری تولید می شود و اگر تغییر بیش از حد نیاز باشد. هورمون کمتری تولید می گردد. مهم ترین هورمون هایی که تأثیر آن ها در فرآیندهای روان شناختی مشخص شده با نوع عملکرد آن ها در جدول - 1 نشان داده شده است.

جدول1. منابع و عملکرد برخی از هورمون ها

غده ی درون ریز

هورمون

کارکرد

هیپوفیز پیشین

هورمون محرک فولیکول

تخم گذاری، اسپرم سازی

هورمون لوتی نایزینگ

رشد اسپرم و تخمک

Tyrutrupyn

ترشح تیروکسین

Adrnukurtykutrupyn

ترشح تیروکسین

هورمون رشد

ترشح کروتیکواستروئید

پرولاکتین

ترشح سوماتومدین، پروتئین سازی
تولید و ترشح شیر

هیپوفیز پسین

Uazuprsyn

حفظ آب، افزایش فشار خود

اکسی توسین

انقباض رحم، تولید شیر

تخمدانه

استروژن ها

ویژگی های ثانویه ی جنسی زنانه، سایق جنسی زنانه، تخمک گذاری حفظ بارداری

بیضه ها

آندروژن ها

ویژگی های ثانویه ی جنسی مردانه، سابق جنسی مردانه، تولید اسپرم

تیرویید

تیروکسین

افزایش میزان سوخت و ساز

پاراتیرویید

کلسیتونین

حفظ کلسیم

قشر غده ی فوق کلیوی

کوتیکواسترویید

استفاده از منابع انرژی، بازدارنده ی ساخت پادتن و التهاب

آلدوسترون

حفظ سدیم

آندروژن ها

ویژگی های جنسی مردانه

استروژن

ویژگی های جنسی زنانه

هسته ی غده ی فوق کلیوی

اپی نفرین

فعال سازی پاسخ های سمپاتیک

پانکراس

انسولین

کاهش قند خون، افزایش ذخیره ی گلوکز پس از تبدیل شدن به چربی

گلوکاگون

افزایش قند خون، تبدیل چربی ذخیره شده به گلوکز


منبع : مهندسی علوم

تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : علی عزیزی | نظرات
كهكشـــان چیســت ؟
كهكشان به توده‌ای بزرگ گفته می‌شود كه متشكل از تعداد بسیار زیادی ستاره، مقداری گاز، غبار و مواد تاریك است كه با كشش گرانشی گرد هم آمده‌اند. یك نمونه بارز آن كهكشان راه شیری است.
این اجرام پهنه وسیعی از اندازه، درخشندگی، جرم، تعداد ستارگان و مقدار مواد غیر ستاره‌ای را اشغال می‌كنند. به عنوان مثال اندازه درخشندگی كهكشان‌های سی‌دی حتی میلیون‌ها برابر كهكشان‌های كوتوله است.

انواع كهكشان‌ها مطابق رده بندی «هابل» شكل كهكشان‌ها در چهار رده كلی جای می‌گیرد: 
1- كهكشان‌های بیضوی كه به صورت بیضی و با درخشندگی یكنواخت و متقارن هستند و به‌طور معمول شكل‌گیری ستاره‌ها در آن‌ها وجود ندارد. 
2- كهكشان‌های مارپیچی كه به دو صورت معمولی و میله‌ای وجود دارند و دارای توده‌ای مركزی مانند توده كهكشان‌های بیضوی هستند، البته در مقیاس كوچك‌تر وصفحه‌ای تخت از توده‌های ستاره‌ای كه گاز وغبار اطراف آن قرار دارد و برخلاف كهكشان‌های بیضوی در گستره وسیعی از عمرشان فرایند شكل‌گیری ستاره‌ها در آن‌ها جریان دارد.
3- كهكشان‌های نامنظم كه برخلاف دو نوع كهكشان قبلی دارای شكل خاصی نیستند.
4- كهكشان‌های كوتوله كه دارای ستارگان كم بوده و درخشندگی آن‌ها نسبت به بقیه كمتر است. با بررسی دقیق حركات داخلی كهكشان‌ها آشكار شده كه مجموع جرم اجزای قابل مشاهده آن‌ها برای توجیه این حركات كافی نیست وجرم وگستره آن‌ها باید بسیار بیشتر از این باشد. این جرم گم شده را به وجود مواد تاریك نسبت می‌دهند و جرم مواد تاریك در یك كهكشان نوعی حتی به 90 درصد جرم كلی مواد قابل مشاهده هم می‌رسد. 

بنابراین ماده تاریك در شكل‌گیری كهكشان‌ها، جرم واندازه آن‌ها بسیار موثر است. بیشتر كهكشان‌ها در زمانی به نسبت كوتاه بعد از شكل‌گیری كیهان به شكل كنونی خود رسیده‌اند وشكل‌گیری ستارگان در آن‌ها آغاز شده است. برخورد كهكشان‌ها بر اساس تحقیقاتی كه نجوم شناسان انجام داده‌اند مشخص شده تعداد كهكشان‌های بزرگ عالم ۳۵۰ میلیارد و تعداد گروه‌های كهكشانی ۲۵ میلیارد وتعداد اَبَر خوشه‌ها نیز ۱۰ میلیون عدد است.

نكته جالب این‌كه كهكشان‌ها به دلیل آن‌كه به هم نزدیكند، گهگاه با هم تصادف می‌كنند وادغام می‌شوند، از این‌رو برخورد‌های سریع بین كهكشان‌ها باعث می‌شود دست نخورده باقی بمانند كه این وضعیت منجر به ایجاد اختلالاتی مانند پل می‌شود. مانند كهكشان m51 كه توسط پلی از ستارگان به كهكشان همسایه كوچك‌تر راه دارد.

نكته دیگری كه درباره برخورد كهكشان‌ها بایستی به آن اشاره شود، موضوع برخورد شاخ به شاخ كهكشان‌ها است كه نسبت به برخورد كنار گذری خیلی كمیاب‌تر است. 
اگر یك كهكشان كوچك درست از میانه یك كهكشان مارپیچی بزرگ عبور كند، موج كشندی موجب به راه افتادن جریانی از ستاره و گاز به سمت بیرون از قرص كهكشان مارپیچی می‌شود كه در نتیجه یك كهكشان حلقوی تشكیل می‌شود. 

بارزترین ویژگی آن، موج كشندی حلقه‌ای شكل ستاره‌هاست.

تاریخ : شنبه 22 آذر 1393 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : علی عزیزی | نظرات

آداب و تکنیک های تست زدن

 

 ۱)‌ حتماً در وقت مقرر تست بزنید :

تست زدن بدون در نظر گرفتن وقت کار بیهوده‌ای است هر چه قدر شرایط شما به شرایط کنکور نزدیک تر باشد موفق‌تر هستید.

۲)‌‌ در کنار گزینه‌ها علامت نزنید :

این کار باعث می‌گردد که دوباره نتوانید از این مجموعه سئوال استفاده کنید .

۳) مدیریت زمان  در جلسه آزمون ( تکنیک  + و -  )

یکی از مشکلات اکثرداوطلبان در جلسه آزمون، کمبود وقت می باشد.و بسیاری از سئوالات ساده را که قادر به پاسخگویی آنها هستند به دلیل کمبود وقت از دست می دهند. برای حل این مشکل، داوطلب باید به مدیریت زمان بپردازد.

سئوالات هر آزمون ۳ نوعند:۱- ساده ۲-وقت گیر ۳- سئوالاتی که هرگز داوطلب قادر به پاسخگویی آنها نیست.

این سه نوع به صورت تصادفی در دفترچه چیده شده و به طور معمول داوطلبان از سئوال اول شروع و به ترتیب پاسخ می دهند. در انتهای آزمون ناگهان با اتمام وقت مواجه می گردند. در حالی که هنوز تعداد زیادی از سئوالات را نخوانده اند. که در بین این سئوالات نخوانده،‌ تعدادی سئوال ساده وجود دارد که داوطلب با صرف اندکی وقت قادر به پاسخگویی می باشد در حالی که وقت چند سئوال ساده را روی یک سئوال دشوار صرف کرده است. به همین دلیل توصیه می کنیم داوطلب در دور اول به خواندن سئوالات و پاسخ دادن به سئوالات ساده اکتفا کند و در کنار سوالات وقت گیر علامت+ و در کنار سوالات غیر قابل پاسخ علامت – بگذارد. در دور دوم، سئوالات وقت گیر را که علامت + دارد پاسخ داده و از سوالاتی که علامت –داردعبور کند.

۴) رساندن سطح تسلط به سطح دانش (تکنیک دو خودکار) :

بین سطح تسلط و سطح دانش عموماً فاصله ای وجود دارد یعنی داوطلب هر آنچه را که یاد گرفته است قادر به تست زدن نمی باشد برای حل این مشکل تکنیک دو خودکار را در موقع تست زدن اجرا کنید.

روش کار:تست ها را در زمان  مقرر با خودکار آبی پاسخ دهید. پس از اتمام وقت خودکار آبی را کنار بگذارید و یک خودکار قرمز بردارید و دوباره به تمامی تست ها بدون محدودیت وقت پاسخ دهید. دو درصد بدست خواهید آورد. در صد آبی که نشان دهنده سطح تسلط و درصد قرمز که نشان دهنده سطح دانش شماست.این تکنیک باعث می شود فاصله بین این دوسطح کم کم از بین برود.

۵) تست شک دار نزنید :

هر گاه بین دو گزینه شک داشتید ، سعی کنید از این سئوال بگذرید. عموماً در طراحی تست ها گزینههایی مشابه جواب صحیح طراحی می گردد تا داوطلبان کم تسلط را به دام بیندازند. فکر کردن به گزینه های مشکوک و زدن یکی از گزینه ها بعد از چند بار سبک و سنگین کردن سئوال معمولاً نتیجه معکوس می دهد.

۶) فاصله مطالعه و تست زدن حداقل دو روز باشد :

اگر بلافاصله پس از مطالعه ، تست بزنید تاثیرات مثبت آن کاهش می یابد زیرا از حافظه کوتاه مدت خود بهره گرفته اید.  بهتر است مطالب در ذهن شما تثبیت گردد و طبقه بندی شود سپس با تست زدن به یاد آوری  و مرور مطالب بپردازید.


برچسب ها: آداب و تکنیک های تست زدن،  

تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393 | 10:02 ب.ظ | نویسنده : علی عزیزی | نظرات
همه چی درباره ی داعش

لطفا درباه ی داعش احساسات خود را بیان کنید.

ادامه مطلب برچسب ها: داعش،  

تاریخ : شنبه 8 آذر 1393 | 11:06 ب.ظ | نویسنده : علی عزیزی | نظرات
زندگی نامه شهید چمران

ادامه مطلب برچسب ها: شهید چمران،  

تاریخ : شنبه 8 آذر 1393 | 11:00 ب.ظ | نویسنده : علی عزیزی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic